FirstClass-klienter

Här hittar du den senaste versionen av Firstclass-klienten. En klienten av den senaste versionen är alltid att föredra för vanliga användare.

Följ denna instruktion för att installera och ställa in Firstclass-klienten.

Steg 1

Välj nedanför rätt klient för ditt operativsystem. Ladda ner och kör installationsfilen.

Steg 2

När filen är nedladdad kör du igenom installationsprocessen och väljer var på din dator du vill att klienten ska ligga. När installationen är färdig startas klienten automatiskt och Logga in-fönstret visas. Du behöver nu ställa in serveradressen till den FirstClass-server du vill koppla upp dig mot. Detta gör du genom att trycka på knappen "Ställ in" (om Ställ inte syns, klicka först på Avancerat i nedre vänstra hörnet av Logga in-formuläret). Formuläret "Tjänstinställningar" visas nu, fyll i serveradressen i fältet för "Server". Du kan här även fylla i ditt användarnamn så att det sparas i denna inställningsfil och du inte behöver skriva in varje gång du öppnar klienten. Kontakta din lokala IT-administration om du inte känner till serveradressen till er FirstClass-server.

Du kan skapa flera olika inställningsfiler med olika serveradresser genom att skriva något i textfältet för rullgardinsmenyn och sedan trycka på Tab-tangenten, eller klicka någonstans utanför textfältet. En ny inställningsfil skapas då och kan väljas som ett alternativ i rullgardingsmenyn.


Ladda ner klienter här


Version 16:
Windows
V. 16.103
Mac OS X
V. 16.103
Version 10 (Linux):
Linux (deb)
V. 10.014
Linux (tar.bz2)
V. 10.014

FirstClass® Client ReadMe

För äldre versioner vänligen besök firstclass.com


Mobilappar


iPhone
Android
Blackberry